Teamcoaching

Teamcoaching

Werken in teams stelt eisen aan de leden van het team, hun werkwijze en de interactie in het team. Teamcoaching kan een goede keuze zijn om die aspecten te verbeteren.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching helpt teams om beter te functioneren. Het wordt ingezet op crisismomenten, bij (al dan niet uitgesproken) conflicten, ontevredenheid, spanning en ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces. Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams.

De teamcoach bewaakt de veilige sfeer die teamleden uitnodigt om open met elkaar in gesprek te gaan, meningen uit te spreken, feedback te geven en samen afspraken te maken voor de toekomst.

Wat doet een teamcoach?

De teamcoach maakt collectieve patronen in gedrag en denken in de groep zichtbaar. De coach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om de groep in zijn denken en handelen in beweging te krijgen. De verantwoordelijkheid voor het functioneren is en blijft bij de groep, de coach faciliteert.

Wanneer teamcoaching?

Teamcoaching wordt voor verschillende doelen ingezet. Er kan gewerkt worden aan:

  • Resultaatgericht werken
  • De onderlinge samenwerking en verhoudingen in het team
  • Het nemen van meer verantwoordelijkheid
  • De communicatie met de organisatie
  • Zelfsturing van het team
  • Het maken en nakomen van heldere afspraken