Business marketing

Klant en marktonderzoek

‘Wat zijn precies de wensen en verwachtingen van mijn doelgroep? Waar zit hun ‘pijn’? Welke nieuwe doelgroepen zijn er in mijn markt? Welke klantbehoeften kan ik met mijn aanbod vervullen? Wat vinden klanten echt van ons bedrijf en onze dienstverlening?’

Met klant- en marktonderzoek beantwoorden wij vragen over de markt waarin u opereert en de klanten die u bedient. Deze antwoorden bieden een schat aan mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuw aanbod en leveren een haarscherpe doelstelling voor commerciële verbeteringen in uw organisatie.

 Acquisitie marketing

‘We hebben een prachtig product maar niemand koopt het. Onlangs hebben we een grote mailing de deur uit gedaan maar we krijgen bijna geen respons. De markt verandert, klanten krijgen andere wensen, hoe speel ik daar op in?’

Acquisitie marketing draait om beantwoording van de vraag ‘hoe verkoop ik mijn product of dienst?’. We ontwikkelen nieuwe proposities voor uw aanbod en stellen het actieplan op voor de marketingcampagne. Waar nodig ondersteunen we in de uitvoering.

 Prijsbeleid

‘Wat zijn realistische targets en marges? En hoe realiseren we die in onze volwassen markt? Zijn onze prijzen niet te hoog? Of te laag? Hoe voorkomen we die terugkerende discussie over de prijs?’

Het hanteren van de juiste prijs zorgt ervoor dat u meer omzet en marge behaalt. Bovendien blijft u de eeuwige discussie voor door een juiste communicatie over die prijs. Want uiteindelijk gaat het niet om de prijs, maar om de waardering van uw toegevoegde waarde voor de klant. Catalyst consultants helpt u met het maken van de juiste strategische keuzes die leiden tot het juiste prijsbeleid.

Export management

‘We krijgen regelmatig aanvragen uit het buitenland, is daar markt voor ons? We weten dat de problemen die wij voor onze klanten oplossen ook in het buitenland spelen, gaan we daar actief klanten werven? Hoe gaan we om met andere culturen?’

Met het betreden van buitenlandse markten kan er een schat aan nieuwe afzetmogelijkheden voor u opengaan. Maar het kan ook een bron van zorg worden die een (te) groot beslag legt op uw organisatie. Wij helpen u de exportmogelijkheden voor uw aanbod in kaart te brengen en maken tegelijk de haken en ogen inzichtelijk.